Over Dat Werkt

Welkom op de website van Arbo-adviesbureau Dat Werkt, specialist op het gebied van arbeidsomstandigheden, veiligheid, gezondheid en welzijn binnen organisaties.

Goede werkomstandigheden zijn onmisbaar voor een prima functionerend bedrijf. Aandacht voor goede arbeidsomstandigheden en preventie van ziekteverzuim zijn dan ook van grote waarde, zowel voor de werkgever als de werknemer. Dankzij een gevarieerd netwerk, kan Arbo-adviesbureau Dat Werkt u van dienst zijn op een breed terrein van arbo-, milieu-, kwaliteitszorg en personeelsmanagement.

Omdat Dat Werkt een eenmanszaak is zonder dure bedrijfsvoorzieningen, is dienstverlening mogelijk tegen zeer concurrerende tarieven.

Heeft u vragen over de dienstverlening van Dat Werkt? Neem vrijblijvend contact op!
 

DatWerkt contact

 

Diensten

 

DatWerkt slider

 

Advies & beleid

Als organisatie bent u verplicht te zorgen voor veilige en gezonde werkomstandigheden. Ook draagt een duurzaam arbeidsklimaat bij aan het beperken van operationele bedrijfsrisico’s, en helpt het uw bedrijfsdoelstellingen te bereiken. Toch kunnen deze zaken ondergesneeuwd raken terwijl u bezig bent met de kernactiviteiten van uw organisatie. En als het u wel lukt om aandacht te besteden aan deze onderwerpen, kan het moeilijk zijn om te weten wat u moet doen en wanneer u voldoende heeft gedaan. Dat Werkt kan deze activiteiten op maat begeleiden of helemaal voor u uit handen nemen.

 

> Quick-scan arbobeleid

Is onduidelijk in hoeverre uw organisatie (nog) voldoet aan de Arbeidsomstandighedenwet en andere wetgeving omtrent arbeidsomstandigheden? De quick-scan arbobeleid is onze laagdrempelige dienst om snel inzichtelijk te maken hoe u ervoor staat.

 

> Arbeidshygiënisch onderzoek

In bepaalde situaties kunt u baat hebben bij gericht onderzoek naar de werkplekomstandigheden. Dat Werkt kan de volgende zaken voor u in kaart brengen:

 • Fysische factoren: zoals geluid en trillingen, (binnen-)klimaat, ventilatie, verlichting, lichamelijke belasting
 • Gevaarlijke stoffen: gassen, dampen en stof (zowel blootstellingsonderzoek als beleidsadvies)
 • Kantoor-arbeidsomstandigheden: zoals werkplekinrichting, beeldschermwerkplekken en kantoorergonomie
 • Arbeidsmiddelen: zowel uitvoering als bemiddeling bij risico inventarisatie en beoordeling van arbeidsmiddelen

Oplevering van onderzoeksresultaten in rapportagevorm zijn standaard inbegrepen.

 

> Bedrijfshulpverlening

Als onderdeel van de algemene zorgplicht bij werkgeverschap, is iedere werkgever verplicht om adequate bedrijfshulpverlening (BHV) te organiseren. Als onderdeel hiervan dienst een gerichte risicoanalyse plaats te vinden, een BHV-plan worden opgesteld, inclusief eventuele ontruimingsplannen en -plattegronden. Dat Werkt kan deze activiteiten voor u uitvoeren, of uw organisatie hierbij begeleiden. Dit geldt natuurlijk ook voor het actualiseren van de bedrijfshulpverlening binnen uw bedrijf.

 

> Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E)

Als werkgever bent u verplicht om in kaart te brengen welke gezondheids- en veiligheidsrisico’s er in uw bedrijf zijn. Als onderdeel hiervan moet u in een plan van aanpak aangeven wanneer en welke maatregelen nodig zijn om deze risico’s op te heffen of zo veel mogelijk verminderen. Dat Werkt kan u helpen om een dergelijke risico- inventarisatie en -evaluatie uit te voeren en het bijbehorende plan van aanpak op te stellen. Mocht u deze vaardigheid binnen de organisatie willen opbouwen, dan kan Dat Werkt uw organisatie ook bij dit proces begeleiden. Uiteraard kunnen wij ook helpen om bestaande RI&E’s en daarbij horende plannen van aanpak te actualiseren.

 

> Uitwerken en tot uitvoering brengen van uw Arbobeleid

Wanneer u de volledige uitwerking en / of uitvoering van het arbobeleid in uw organisatie wilt uitbesteden aan een expert, is Dat Werkt een geschikte partner. Dat Werkt kan volledig op maat en in lijn met de uitkomsten van de relevante onderzoeken, analyses en inventarisaties zorgen voor een stevig arbobeleid met een duurzaam arbeidsklimaat. Ook het tot uitvoering brengen van dit plan kunt u aan Dat Werkt over laten. Zo kunt u bezig blijven met de kernactiviteiten van uw bedrijf zonder zorgen over de duurzaamheid van het arbeidsklimaat en het voldoen aan arbo wetgeving.

Enkele voorbeelden van specifieke zaken die u aan ons kunt uitbesteden:

 • Arbocoördinatie en ondersteuning voor de preventiemedewerker(s)
 • Bemiddelen en overleg met arbodiensten, reïntegratiebedrijven en onafhankelijke deskundigen (o.a. voor deskundige ondersteuning en toetsing), adviesbureaus en opleidingsinstituten
 • Opstellen beleid en plannen voor specifieke onderwerpen bijv. gevaarlijke stoffen, lawaai, lichamelijke belasting, beeldschermwerk en bijzondere groepen zoals jeugdige, zwangere en oudere werknemers

 

Cursussen

Naar aanleiding van uw arbo beleid kan het nodig zijn om aanvullende voorlichting en opleiding voor u en / of uw medewerkers te organiseren. Dat Werkt komt graag op bezoek bij uw organisatie om de noodzakelijke kennis over te dragen. Zo bent u er van verzekerd dat u en uw medewerkers niet alleen de juiste certificaten verzamelen, maar dat iedereen ook echt heeft kunnen leren, vragen heeft kunnen stellen en weet wat hem of haar te doen staat.

Dat Werkt biedt de volgende voorlichting en cursussen:

 • Algemene voorlichting veilig en gezond arbeidsklimaat
 • BHV-cursus inclusief Reanimatie en AED
 • Cursus coördinator arbo beleid
 • Cursus preventiemedewerker
 • Cursus basisveiligheid (VCA)
 • Cursus Veiligheid voor Operationeel Leidinggevenden (VOL-VCA)
 • Gerichte voorlichting naar aanleiding van uitgevoerd onderzoek
 • Maatwerk workshops veiligheid, gezondheid en welzijn (WGW)

 

Re-integratie

Na langdurig verzuim is het bieden van passende aandacht voor re-integratie noodzakelijk. Zowel voor werknemer als werkgever is het belangrijk dat hier zorgvuldig mee wordt omgegaan. Niet iedere organisatie beschikt over de juiste vaardigheden en voldoende tijd om dit proces te begeleiden. Dat Werkt kan u in dergelijke gevallen op maat ondersteunen. Denk hierbij aan:

 • Een inventariserend gesprek met werkgever (casemanager) en werknemer
 • Opstellen van het plan van aanpak voor reïntegratie bij langdurig zieken (Wet Verbetering Poortwachter)
 • Vervolgens onderzoek naar gewenste en mogelijke aanpassingen op de werkplek of in de werkorganisatie
 • Na beoordeling van werksituatie, de werkplek en de arbeidsmiddelen wordt een oordeel en advies gegeven, over wat er mogelijk is of juist niet
 • U en uw medewerker zijn dan goed voorbereid om in overleg te gaan met een arbo-arts of arbeidsdeskundige en het UWV
 • Zo kunt u beter meebeslissen over een verantwoorde werkhervatting of het vinden van vervangend werk, in of buiten uw bedrijf

Ook kan Dat Werkt voor u een periodiek bedrijfsgezondheidskundig spreekuur organiseren en tot uitvoering brengen.

Met betrekking tot alle geleverde re-integratie diensten ontvangt u periodiek gepaste terugkoppeling op maat in de vorm van rapportages en overleg.

 

Contactgegevens

U kunt Dat Werkt het best telefonisch of via Whatsapp bereiken. Tijdens werkzaamheden kan uw arbo-adviseur Paul Hendriks niet altijd direct reageren, maar uiteraard wordt u zo snel mogelijk teruggebeld.

Telefoon 0598 633 543, Mobiel / SMS / Whatsapp: 06 4017 1556

U kunt natuurlijk ook mailen op [email protected], of gebruik maken van het contactformulier.

Bedrijfsgegevens:

 • Naam in handesregister: Arbo-Adviesbureau Dat Werkt
 • KVK-nummer: 04052514
 • Vestigingsadres: Westerwold 8, 9642ES, Veendam

 

Veelgestelde vragen

Kan ik meer informatie ontvangen?
Wanneer u dat op prijs stelt komt onze adviseur bij u langs om u vrijblijvend, met voorbeeldmateriaal, verder te informeren.

In welke regio levert Dat Werkt haar diensten?
Dat Werkt is gevestigd in Veendam en levert diensten in heel Nederland.

Wat kosten de diensten van Dat Werkt?
Tarieven (inclusief reistijd en reiskosten) zijn op aanvraag en worden altijd samen met u op maat vastgesteld en in de vorm van een gespecificeerde offerte bevestigd.

Hoe gaat Dat Werkt om met het betrekken van aanvullende expertise?
Voor specialistische onderzoeken door bijvoorbeeld bedrijfsarts, arbeidshygiënist, ergonoom, veiligheidskundige of arbeids- en organisatiedeskundige wordt het uurtarief van de betreffende arbo-specialist geoffreerd en doorberekend. Inzet van een dergelijke specialist vindt altijd in overleg en pas na expliciet akkoord van u plaats.

Welke voorwaarden zijn van toepassing op de facturatie door Dat Werkt?

 • Opdrachten met vast omlijnd aantal uren: 50 % bij acceptatie van de opdracht en 50 % bij voltooiing van de opdracht, gelijk met oplevering van een eventuele rapportage.
 • Losse uren (bijvoorbeeld voor afzonderlijk overleg of voor meerwerk dat niet in een project was ingecalculeerd) worden met aanvullende prijsafspraken vastgelegd en achteraf gefactureerd met een specificatie van de werkzaamheden en de bestede uren, eventueel met verwijzing naar het project waar de werkzaamheden uit voortvloeien.
 • Het verzorgen van cursussen wordt bij het afsluiten van de overeenkomst / bij aanvang van de cursus in zijn geheel gefactureerd.
 • Als betalingstermijn houden wij twee weken aan, vanaf factuurdatum.